سامانه جامع اعزام مبلغ (سجام)

کد خدمت ۱۷۰۴۱۶۹۳۰۰۰   اعزام مبلغ و مبلغه عمومی در مناسبت‌های دینی و انقلابی 

کد خدمت ۱۷۰۴۱۶۹۴۰۰۰  استقرار روحانی در مناطق مورد نیاز و محروم 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

سامانه تشکل‌های دینی (طوبی)

کد خدمت ۱۷۰۶۱۶۹۵۰۰۰ صدور مجوز کانون‌های فرهنگی تبلیغی

کد خدمت ۱۷۰۶۱۶۹۷۰۰۰ صدور مجوز انجمن‌های اسلامی

کد خدمت ۱۷۰۶۱۶۹۸۰۰۰ صدور مجوز هیئات مذهبی

------------------------------------------------------------------------------------------------------

سامانه سازمان دارالقرآن الکریم (تلاوت)


کد خدمت ۱۷۰۶۱۶۹۶۰۰۰ صدور مدرک حفظ به حفاظ قرآن کریم

عنوان خدمت:  اعزام مبلغ و مبلغه عمومی در مناسبت‌های دینی و انقلابی

شناسه خدمت: ۱۷۰۴۱۶۹۳۰۰۰

نوع خدمت

خدمت به شهروندانG2C

خدمت به کسب و کارG2B

خدمت به دیگر دستگاه های  دولتیG2G

شرح خدمت: درخواست اعزام توسط مبلغین و مبلغات عمومی در مناسبت‌های دینی و انقلابی

مدارک مورد نیاز: اسکن عکس 3*4 ، اسکن آخرین مدرک تحصیلی، اسکن صفحه اول شناسنامه و اسکن کارت ملی برای هر یک از اعضاء

جزئیات خدمت

متوسط زمان ارائه خدمت

حدود نیم ساعت

ساعات ارائه خدمت

به صورت آنلاین و مستمر

تعداد بار مراجعه حضوری

نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد

هزینه ارائه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

هزینه ای ندارد

نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی

http://sajam.ir/

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

عنوان خدمت:  استقرار روحانی در مناطق مورد نیاز و محروم 

شناسه خدمت: ۱۷۰۴۱۶۹۴۰۰۰

نوع خدمت

خدمت به شهروندانG2C

خدمت به کسب و کارG2B

خدمت به دیگر دستگاه های  دولتیG2G

شرح خدمت: درخواست استقرار توسط روحانیون برای مناطق مورد نیاز و محروم

مدارک مورد نیاز: اسکن عکس 3*4 ، اسکن آخرین مدرک تحصیلی، اسکن صفحه اول شناسنامه و اسکن کارت ملی برای هر یک از اعضاء

جزئیات خدمت

متوسط زمان ارائه خدمت

حدود نیم ساعت

ساعات ارائه خدمت

به صورت آنلاین و مستمر

تعداد بار مراجعه حضوری

نیازی به مراجعه حضوری نمی باشد

هزینه ارائه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

هزینه ای ندارد

نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی

http://sajam.ir/

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

عنوان خدمت: صدور مجوز کانون‌های فرهنگی تبلیغی

شناسه خدمت: ۱۷۰۶۱۶۹۵۰۰۰

نوع خدمت

خدمت به شهروندانG2C

خدمت به کسب و کارG2B

خدمت به دیگر دستگاه های  دولتیG2G

شرح خدمت: صدور مجوز برای کانون های فرهنگی تبلیغی

مدارک مورد نیاز: اسکن عکس 3*4 ، اسکن آخرین مدرک تحصیلی، اسکن صفحه اول شناسنامه و اسکن کارت ملی برای هر یک از اعضاء

جزئیات خدمت

متوسط زمان ارائه خدمت

حدود نیم ساعت

ساعات ارائه خدمت

به صورت آنلاین و مستمر

تعداد بار مراجعه حضوری

یک بار جهت تحویل مجوز

هزینه ارائه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

هزینه ای ندارد

نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی

http://tooba.tdm-ido.ir/

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت

عنوان خدمت: صدور مجوز انجمن‌های اسلامی

شناسه خدمت: ۱۷۰۶۱۶۹۷۰۰۰

نوع خدمت

خدمت به شهروندانG2C

خدمت به کسب و کارG2B

خدمت به دیگر دستگاه های  دولتیG2G

شرح خدمت: صدور مجوز برای انجمن های اسلامی

مدارک مورد نیاز: اسکن عکس 3*4 ، اسکن آخرین مدرک تحصیلی، اسکن صفحه اول شناسنامه و اسکن کارت ملی برای هر یک از اعضاء

جزئیات خدمت

متوسط زمان ارائه خدمت

حدود نیم ساعت

ساعات ارائه خدمت

به صورت آنلاین و مستمر

تعداد بار مراجعه حضوری

یک بار جهت تحویل مجوز

هزینه ارائه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

هزینه ای ندارد

نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی

http://tooba.tdm-ido.ir/

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت


عنوان خدمت:  صدور مجوز هیئات مذهبی

شناسه خدمت: ۱۷۰۶۱۶۹۸۰۰۰

نوع خدمت

خدمت به شهروندانG2C

خدمت به کسب و کارG2B

خدمت به دیگر دستگاه های  دولتیG2G

شرح خدمت: صدور مجوز برای برای هیئات مذهبی

مدارک مورد نیاز: اسکن عکس 3*4 ، اسکن آخرین مدرک تحصیلی، اسکن صفحه اول شناسنامه و اسکن کارت ملی برای هر یک از اعضاء

جزئیات خدمت

متوسط زمان ارائه خدمت

حدود نیم ساعت

ساعات ارائه خدمت

به صورت آنلاین و مستمر

تعداد بار مراجعه حضوری

یک بار جهت تحویل مجوز

هزینه ارائه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

هزینه ای ندارد

نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی

http://tooba.tdm-ido.ir/

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمتبرای دریافت چه خدمتی به سایت مراجعه نموده اید؟


اطلاعات ذکرشده درباره مدارک مورد نیاز برای ارائه خدمت چگونه است؟

اطلاعات موجود در بخش راهنمای سایت به چه میزان در دریافت خدمت مفید است؟

پی‌گیری وضعیت درخواست‌ها را چطور ارزیابی می کنید؟

وضعیت دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی در هنگام مراجعه به سایت چگونه است؟

وضعیت عملکرد مناسب سایت هنگام ارائه خدمت (در دسترس بودن سایت، درست بودن لینک ها و . . .) را چطور ارزیابی می کنید؟

مدت زمان انجام کار و مراحل دریافت خدمت .... است.

میزان احساس رضایت شما از خدمت دریافت شده در چه وضعیتی است؟

ثبت نظر  مشاهده نتایج
اين ماه: 94170                              ديروز: 3203                              امروز: 3207

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای تبیان خراسان جنوبی (سال 2019) محفوظ می باشد.