13

اطلاعیه ها

مسئول محترم كانون فرهنگي تبليغي لطفاً قبل از ورود به بانک اطلاعات راهنماي ثبت تشكل را مطالعه نموده و سپس به نکات زیر توجه فرمائید:

شرايط عمومي مسئول كانون فرهنگي تبليغي:

تابعيت ايراني (در غير اينصورت مي بايست مجوز لازم را از وزارت كشور ارائه نمايد)

التزام عملي به ولايت فقيه

عدم سوء پيشه كيفري

حسن شهرت

حداقل سن 25 سال و حداكثر سن 60 سال

ميزان تحصيلات حداقل لیسانس (برای کانون های جدید التاسیس)

محل سكونت وي در شهرستاني كه درخواست مجوز دارد، باشد

حتي المقدور داشتن وقت كافي و تجربه لازم مديريت كلنون فرهنگي تبليغي

مدارك مورد نياز جهت تكميل فرم‌هاي بانك اطلاعات كانون فرهنگي تبليغي:

تصوير صفحه اول شناسنامه

تصوير كارت ملي

تصوير آخرين مدرك تحصيلي

تصوير يك قطعه عكس 4 × 3

مدارك لازم جهت تحويل به كارشناس تشكلهاي ديني بصورت حضوري:

اساسنامه كانون فرهنگي تبليغي پس از تكميل در بانك اطلاعات، چاپ گرديده و بعد از امضاء كليه اعضاي عنوان شده و اثر انگشت به كارشناس تشكلهاي ديني شهرستان تحويل گردد.

صورتجلسه هيات مؤسس كانون فرهنگي تبليغي كه در آن مسئول كانون فرهنگي تبليغي تعيين شده است و به امضاي كليه اعضاء رسيده است به كارشناس تشكلهاي ديني شهرستان تحويل گردد. 

در صورت داشتن مجوز معتبر فعاليت از سازمان تبليغات اسلامي ارائه آن بجاي صورتجلسه هاي فوق الذكر كفايت مي كند.
تمامی افراد هیئت موسس کانون های فرهنگی می توانند در ارکان اجرایی کانون فرهنگی نیز نقش آفرینی نمایند.

تذكرات فني جهت تسهيل ورود اطلاعات:

در هنگام ورود اطلاعات ترجيحاً صفحات تمامي برنامه هاي فعال بر روي سيستم بسته شود

حجم هر تصوير اسكن شده نبايد بيشتر از 200 كيلوبايت باشد

در هنگام  ورود اطلاعات كد ملي و كدپستي بدون فاصله وارد شود

در درج آدرس در صورت نداشتن پلاك شماره قواره زمين مسكوني يا شماره محل استقرار در آخرين گذر يا كوچه وارد شود

در درج آدرس در صورت نداشتن كوچه نام آخرين گذر اصلي به جاي كوچه وارد شود

در صورت آزاد بودن شغل مسئول كانون فرهنگي تبليغي، به جاي آدرس محل كار مي توان همان آدرس محل سكونت درج شود
چنانچه تمامی مدارک و اطلاعات لازم جهت ورود اطلاعات در سیستم را دارا باشید حداقل زمان برای ثبت یک پرونده کامل حدود سی دقیقه می باشد.

پس از ثبت اطلاعات و اخذ كد موقت حداكثر تا 6 ماه فرصت داريد تا نسبت به تكميل فرمهاي مربوطه اقدام نموده و كد شناسايي و مجوز فعاليت خود را اخذ نماييد در غير اينصورت پرونده ايجاد شده بصورت خودكار حذف خواهد شد و مجدداً بايد از ابتدا اقدام گردد.

مسئول محترم هيئت مذهبي لطفاً قبل از ورود به بانک اطلاعات راهنماي ثبت تشكل را مطالعه نموده و سپس به نکات زیر توجه فرمائید:

شرايط عمومي مسئول هيئت مذهبي:

تابعيت ايراني (در غير اينصورت مي بايست مجوز لازم را از وزارت كشور ارائه نمايد)

التزام عملي به ولايت فقيه

عدم سوء پيشه كيفري

حسن شهرت

حداقل سن 25 سال و حداكثر سن 60 سال (براي هيئات جديد التأسيس)

در هيئات مذهبي دانش آموزي حداقل سن 15 سال مي باشد

ميزان تحصيلات حداقل ديپلم (براي هيئات جديد التأسيس)

هيئات مذهبي دانش آموزي از اين شرط استثناء مي باشند

محل سكونت وي در شهرستاني كه درخواست مجوز دارد، باشد

حتي المقدور داشتن وقت كافي و تجربه لازم مديريت هيئت مذهبي

مدارك مورد نياز جهت تكميل فرم‌هاي بانك اطلاعات هيئت مذهبي:

تصوير صفحه اول شناسنامه

تصوير كارت ملي

تصوير آخرين مدرك تحصيلي

تصوير يك قطعه عكس 4 × 3

مدارك لازم جهت تحويل به كارشناس تشكلهاي ديني بصورت حضوري:

اساسنامه هيئت مذهبي پس از تكميل در بانك اطلاعات، چاپ گرديده و بعد از امضاء كليه اعضاي عنوان شده و اثر انگشت به كارشناس تشكلهاي ديني شهرستان تحويل گردد.

صورتجلسه هيات امناء هيئت مذهبي كه در آن مسئول هيئت مذهبي تعيين شده است و به امضاي كليه اعضاء رسيده است به كارشناس تشكلهاي ديني شهرستان تحويل گردد. 

در صورت داشتن مجوز معتبر فعاليت از سازمان تبليغات اسلامي ارائه آن بجاي صورتجلسه هاي فوق الذكر كفايت مي كند.

تذكرات فني جهت تسهيل ورود اطلاعات:

در هنگام ورود اطلاعات ترجيحاً صفحات تمامي برنامه هاي فعال بر روي سيستم بسته شود

حجم هر تصوير اسكن شده نبايد بيشتر از 200 كيلوبايت باشد

در هنگام  ورود اطلاعات كد ملي و كدپستي بدون فاصله وارد شود

در درج آدرس در صورت نداشتن پلاك شماره قواره زمين مسكوني يا شماره محل استقرار در آخرين گذر يا كوچه وارد شود

در درج آدرس در صورت نداشتن كوچه نام آخرين گذر اصلي به جاي كوچه وارد شود

در صورت آزاد بودن شغل مسئول هيئت مذهبي، به جاي آدرس محل كار مي توان همان آدرس محل سكونت درج شود
چنانچه تمامی مدارک و اطلاعات لازم جهت ورود اطلاعات در سیستم را دارا باشید حداقل زمان برای ثبت یک پرونده کامل حدود سی دقیقه می باشد.
پیش از اقدام به ورود اطلاعات، می بایست قبلا اطلاعات سه نفر از ارکان هیئت مذهبی خود را که شامل «روحانی هیئت، مداح هیئت و مربی قرآن هیئت» می باشد به گونه ای که در ذیل توضیح داده می شود در سامانه طوبی وارد نموده باشید.
روحانی هیئت: چنانچه روحانی که می خواهید در ساختار ارکان هیئت مذهبی فعالیت داشته باشد از روحانیون ثبت نام شده در شبکه تبلیغ (سامانه سجام) است می بایست کد تبلیغی ایشان یا در اصطلاح کد سجام روحانی مذکور را در اختیار داشته باشید. ولی اگر روحانی هیئت شما در سامانه سجام ثبت نام نکرده باشد یا ابتدا باید در این سامانه ثبت نام نموده و کد تبلیغی خود را دریافت نماید و پس از در اختیار قرار دادن آن در ساختار هیئت مذهبی شما وارد گردد و یا چنانچه تمایلی به ثبت در سامانه سجام نداشته باشد می بایست یک بار اطلاعات فردی روحانی مورد نظر شما با مراجعه به سازمان تبلیغات اسلامی در سامانه طوبی وارد گردد که در این صورت پس از ثبت ایشان تنها با زدن کد ملی روحانی مذکور در زمان ورود اطلاعات تمامی اطلاعات ایشان در بخش ارکان هیئت مذهبی شما ثبت خواهد شد.
مداح هیئت: با توجه به این موضوع که در سامانه طوبی امکان ثبت مداحان اهل بیت (ع) و شعرای آئینی وجود دارد واضح است که مداح هیئت می بایست قبلا در بانک اطلاعات مداحان اهل بیت (ع) ثبت نام نموده و کد شناسایی نه رقمی خود را دریافت نموده باشد و با در اختیار قرار دادن کد شناسایی نه رقمی خود می توانید تنها با وارد کردن کد نسبت به ثبت نام مداح هیئت خود در ارکان هیئت مذهبی اقدام نمایید.
مربی قرآن هیئت: با توجه به این موضوع که مربیان قرآن به صورت سیستمی در بانک اطلاعات مراکز مرتبط ثبت نشده اند کسی که می خواهد به عنوان مربی قرآن هیت مذهبی در ارکان هیئت مذهبی شما ثبت گردد می بایست یک بار اطلاعات فردی خود را با مراجعه به سازمان تبلیغات اسلامی به همراه کارت ملی خود ثبت نماید که در این صورت پس از ثبت ایشان تنها با زدن کد ملی نامبرده در هنگام ورود اطلاعات تمامی اطلاعات ایشان در بخش ارکان هیئت مذهبی شما ثبت خواهد شد.
رابط فرهنگی: رابط فرهنگی به فردی اطلاق می گردد که در راستای اهداف متعالی هیئات مذهبی به ارتقاء اثر بخشی و سطح کیفی فعالیت های هیئات مذهبی اهتمام نموده و با هوشیاری به شناسایی و تدبیر در برابر آسیب ها، بدعت ها و خرافه های آن اقدام می نماید. (رابط فرهنگی همان مسئول فرهنگی و پرورشی هیئات است که به تشخیص و دستور رئیس هیئت منصوب می گردد)
شرایط رابط فرهنگی:
داشتن حداقل 18 سال و حداکثر 40 سال سن.
داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم.
التزام به ولایت فقیه.
شهرت به محاسن و مکارم اخلاقی، وجاهت عمومی و عدم سوء سابقه کیفری.
لزوم پایبندی به اساسنامه هیئت مذهبی.
داشتن انگیزه لازم جهت فعالیت های فرهنگی هیئات مذهبی.

پس از ثبت اطلاعات و اخذ كد موقت حداكثر تا 6 ماه فرصت داريد تا نسبت به تكميل فرمهاي مربوطه اقدام نموده و كد شناسايي و مجوز فعاليت خود را اخذ نماييد در غير اينصورت پرونده ايجاد شده بصورت خودكار حذف خواهد شد و مجدداً بايد از ابتدا اقدام گردد.

مسئول محترم انجمن اسلامي لطفاً قبل از ورود به بانک اطلاعات راهنماي ثبت تشكل را مطالعه نموده و سپس به نکات زیر توجه فرمائید:

شرايط عمومي مسئول انجمن اسلامي:

تابعيت ايراني (در غير اينصورت مي بايست مجوز لازم را از وزارت كشور ارائه نمايد)

التزام عملي به ولايت فقيه

عدم سوء پيشه كيفري

حسن شهرت

حداقل سن 25 سال و حداكثر سن 60 سال 

ميزان تحصيلات حداقل ديپلم

در خصوص ميزان تحصيلات مسئول انجمن اسلامي كارمندي حداقل فوق ديپلم مي باشد

محل سكونت وي در شهرستاني كه درخواست مجوز دارد، باشد

حتي المقدور داشتن وقت كافي و تجربه لازم مديريت انجمن اسلامي

مدارك مورد نياز جهت تكميل فرم‌هاي بانك اطلاعات انجمن اسلامي:

تصوير صفحه اول شناسنامه

تصوير كارت ملي

تصوير آخرين مدرك تحصيلي

تصوير يك قطعه عكس 4 × 3

تصوير معرفي نامه بالاترين مقام مسئول اداره يا كارخانه براي انجمنهاي اسلامي كارمندي و كارگري

مدارك لازم جهت تحويل به كارشناس تشكلهاي ديني بصورت حضوري:

اساسنامه انجمن اسلامي پس از تكميل در بانك اطلاعات، چاپ گرديده و بعد از امضاء كليه اعضاي عنوان شده و اثر انگشت به كارشناس تشكلهاي ديني شهرستان تحويل گردد.

صورتجلسه شوراي مركزي انجمن اسلامي كه در آن مسئول انجمن اسلامي تعيين شده است و به امضاي كليه اعضاء رسيده است به كارشناس تشكلهاي ديني شهرستان تحويل گردد. 

در صورت داشتن مجوز معتبر فعاليت از سازمان تبليغات اسلامي ارائه آن بجاي صورتجلسه هاي فوق الذكر كفايت مي كند.

تذكرات فني جهت تسهيل ورود اطلاعات:

در هنگام ورود اطلاعات ترجيحاً صفحات تمامي برنامه هاي فعال بر روي سيستم بسته شود

حجم هر تصوير اسكن شده نبايد بيشتر از 200 كيلوبايت باشد

در هنگام  ورود اطلاعات كد ملي و كدپستي بدون فاصله وارد شود

در درج آدرس در صورت نداشتن پلاك شماره قواره زمين مسكوني يا شماره محل استقرار در آخرين گذر يا كوچه وارد شود

در درج آدرس در صورت نداشتن كوچه نام آخرين گذر اصلي به جاي كوچه وارد شود

در صورت آزاد بودن شغل مسئول انجمن اسلامي، به جاي آدرس محل كار مي توان همان آدرس محل سكونت درج شود
چنانچه تمامی مدارک و اطلاعات لازم جهت ورود اطلاعات در سیستم را دارا باشید حداقل زمان برای ثبت یک پرونده کامل حدود سی دقیقه می باشد.

پس از ثبت اطلاعات و اخذ كد موقت حداكثر تا 6 ماه فرصت داريد تا نسبت به تكميل فرمهاي مربوطه اقدام نموده و كد شناسايي و مجوز فعاليت خود را اخذ نماييد در غير اينصورت پرونده ايجاد شده بصورت خودكار حذف خواهد شد و مجدداً بايد از ابتدا اقدام گردد.


تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (112)
کد خبر: 6101

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
اين ماه: 81236                              ديروز: 2372                              امروز: 149

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای تبیان خراسان جنوبی (سال 2019) محفوظ می باشد.