08

بخش هایی از فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

بخش هایی از فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی


* ملت ایران با برخورداری از این ایمان، چهل سال است که در مقابلقدرتهای متکبر دنیا با قدرت تمام ایستاده است و باید روز به روز بر این تواناییافزوده شود. (22مرداد 97)

 * ۳۹ سال از انقلاب میگذردوداریموارد چهلمین سال میشویم؛اینخیلیحادثه‌یمهمّیاست. (19بهمن 96)

 *اینکهبعد از این‌همه سال -قریب چهار دهه- برای روز پیروزی انقلاب،نهدستگاه‌هایدولتی، [بلکه] خود مردم وارد میدان بشوند، خیابانها را پُر کنند، خودشان شعار بدهند، حضورخودشان را نشان بدهند و از انقلابشاندفاعکنند،ایندرهیچ انقلابیازاینانقلابهایی که ما می‌شناسیم و در این دو سه قرن اخیر اتّفاق افتاده است، وجودنداشته؛ (29بهمن 1396)

* این یک واقعیت است ،چهل سالاستکهمأمنمردم،پرچمبرجسته و بلندِ انقلاب است. (29بهمن 1396)

 *نظامی که با انقلاب اینملّتوبا فداکاری این ملّت به وجود آمده است و صدها هزار شهید در راه این نظام در طولاین چهل سالبهقربانگاهرفته‌اند. (29بهمن 1396)

 *ما دهه‌ی چهارم انقلاب رادهه‌ی پیشرفت و عدالت نامگذاری کردیم و پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتّفاقافتاده است.(29بهمن 1396)

 *اینکه چهل سالبگذردوشعارهای انقلاب دستنخورد، تکان نخورد، در هیچ‌کدام از اینانقلابها وجود ندارد؛ ما توانستیم این شعارهارا حفظ کنیم. (29بهمن 1396)

* درآستانه‌ی چهل‌سالگی پیروزی انقلابیم. چهل سالزمان زیادی نیست؛ در تاریخ یک ملّت، چهل سالچیززیادینیست،چیزکمیاست. دراین چهل سال،ملّتمازحمتزیادیکشیدند. (29بهمن 1396)

 *دلیل قوّتجمهوری اسلامی ایناستکه چهل سالاستهمه‌یدولتهایمستکبرِخبیثِدنیامیخواهندجمهوری اسلامی رانابود کنند و از بین ببرند و هیچ غلطی نتوانسته‌اند بکنند. (29بهمن 1396)منبع: سایت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی


تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (22)
کد خبر: 6600
  • بخش هایی از فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.
اين ماه: 71569                              ديروز: 2798                              امروز: 2821

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای تبیان خراسان جنوبی (سال 2018) محفوظ می باشد.